Forutsigelse av valuta.

Prototype på statistisk metode for ensemble-simulering av dollarkurs i kroner. (c) 2005 Kim Øyhus

Denne kurven viser dollarkursen i kroner over noen uker, og så simulert noen uker framover i tid. Datagrunnlaget er 5 år med dollarkurs.

Poenget med systemet er å simulere dollarkursen i kroner framover noen få uker, og ta i betrakting at framtiden er variabel. Framtiden er ikke fastlagt, men er i stedet en mengde med muligheter. Poenget med metoden min er å vise en slik mengde med mulige framtider, altså et ensemble. Fortiden er vist med den svarte kurven, og fremtidene med de fargede kurvene. At kurvene varierer mere mot høyre viser at jo lengre fram i tiden man estimerer, jo mer usikkerhet er det.

Denne analysemetoden kan også brukes til å analysere andre tidsrekker.

Kontakt meg hvis dere kan ha nytte av dette, eller noe lignende.
Email:

Logg:

2005-10-26
I dag la jeg ut resultatene fra første fungerende versjon, altså prototypen, og nettsiden. Programmet ser ut til å funke bra til å være absolutt første versjon.